95. kods

Profesionālā periodiskā apmācība ( 95. kods )95

Saskaņā ar Direktīvu 2003/59/EK, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju un nodalītu profesionālos vadītajus no neprofesionaliem, D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic komercpārvādājumus, piecu gadu periodā jāveic regulārā apmācība.
Periodiskās apmācības ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (kods 95). Uzrādot sertifikātu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, tiks izdota vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) ar derīguma termiņu 5 gadi.
Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus.

Apmācības cena 90.00– eur.

  • Apmācību izmaksas
  • Mācību maksa: EUR 90.-

  • Kas ietilpst mācību maksā?
  • * Grupas reģistrācija,

    * Teorijas kurss,

    * Konsultācijas,

    * Sertifikāts.